Общо показвания

сряда, 30 юли 2014 г.

ПРАВИЛАТА НА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА

                        ПРАВИЛАТА НА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА 2014-2016г.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Музиката може да бъде изпълнена от един или няколко инструмента или от музикант, включително от глас използван като инструмент.
Отделна музика трябва да бъде записана
*Забележка: ТК/ФИГ ще вземе решение след Световното първенство  дали да запази или премахне използването на музика с глас и с думи.
Музиката може да бъде изпълнена от един или няколко инструмента или от музикант, включително от глас използван като инструмент.
Музиката, трябва да бъде записана на висококачествено СD за всеки уред поотделно. На всяко СD може да има записана само една музика (освен в случаите, когато се изпълнява на живо от музикант).

ТРУДНОСТ

Майсторство с уреда
Максимум 5

Стойност: 0.20

Краен сбор за Трудност (D)   -   Оценява Майсторство с уреда (M)
Примери:

В случай на прекъсване на ротацията /приплъзване или подскачане/, стойността на изпълнената до прекъсването ротация е валидна.
В случай на прекъсване /приплъзване или подскачане/, по време на връзката, стойността на изпълнените до прекъсването ротации е валидна /но не и след прекъсването/.
В случай на подскок/подскоци или приплъзване/ния по време на фуете Трудността е валидна, но се наказва за Изпълнение: -0.10 за приплъзване/ния и -0.30 за подскок/подскоци.
Трудностите с тяло са валидни, ако са изпълнени: С минимум 1 елемент с уреда от Основна техническа група типична за всеки уред и/или с елемент от Друга техническа група по време на: Изолирана Трудност Всеки компонент на Трудност с ротация с множество форми /пируети/ и всеки компонент на Смесена трудност. На всеки три ротации по време на фуете
задължително се изпълнява различен елемент от Основна или Друга техническа група типични за всеки уред.
На всеки три шпагатни, задължително се изпълнява различен елемент от Основна или Друга техническа група типични за всеки уред Без повече от една или няколко от следните
сериозни технически грешки: Ротации: всяка ротация изпълнена след
подскачане или приплъзване /грешка/ не е валидна; само ротациите изпълнени
преди грешката са валидни (с изключение на Фуете)

Комбинация от танцови стъпки

Продължителност минимум 8 секунди в

синхрон с темпото и ритъма на музиката.

Танцовите стъпки не са валидни ако са
изпълнени:
o С паднал или изпуснат уред (малки грешки
се наказват за Изпълнение)
o С липса на минимум едно движение от
основна техн. група с уреда
o С голямо изхвърляне на уреда над главата
o С продължителност под 8 секунди
o Само като основни стъпки /ходене/
o Изцяло на пода (възможно е частично)
o С Трудност с тяло или преакробатичен

елемент по време на комбинацията

Основни технически групи

Осморки или „ветрилообразни движения” с
широко амплитудно движение на трупа
(въже държано от двете ръце)

”Бумеранг” (във въздуха или по пода)

Малко изхвърляне и улавяне

Динамични елементи с ротация и

изхвърляне

Улавяне на уреда по време на или в края на
ротацията/циите.
Улавяне след една стъпка или с малка техническа
грешка от 0.10т. – ДЕР е валиден с наказание за

изпълнение.

Допълнителни критерии

Стойността на се определя от броя на
изпълнените ротации /минимум 2/ и
изпълнените коректно критерии.
В комбинациите от , Майсторство и
Размени и Колаборации при ансамблите е
възможно да се използват Трудности с тяло
с ротация на стойност 0.10т. без да се
описват в официалния фиш за Трудност и
без да се взимат предвид при изчисляване
на крайния сбор за Трудност.
По време на изхвърляне или улавяне на
уредите в ДЕР е възможно да се използват
Трудности с тяло с ротация със стойност по-
голяма от 0.10т., без да се вземат предвид
при отброяването на крайния сбор ротации
съставящи ДЕР. Тази Трудност с тяло, трябва

да се декларира във фиша.

Таблица с Трудности в скокове


Трудности
За Трудности СКОК, които нямат в базата си калцо,
наклон на трупа назад, ротация на 180:
калцо +0.10; наклон назад +0.20; ротация на 180 и

повече  0.20
Допълнителни критерии:
Стойността на Колаборацията се увеличава
с 0.10т. за всеки от следните критерии по-
долу изпълнени от повече от 1 гимнастичка
при изхвърлянето и/или улавянето на
уредите:
- без помощта на ръцете /дланите/

- извън зрително поле
Съдиите ще нанасят поотделно оценките за Артистичност и Изпълнение /техническите грешки/:

влиза в сила от 1ви януари 2015г.

http://www.fbgr.org/bfhg.html